Overige testen

Om zo sportspecifiek mogelijk te kunnen testen, zijn testen in het ‘veld’ het meest ideaal. Deze zogenoemde veldtesten (fieldlab) meten en testen de sporter met zijn eigen sportspecifieke eigenschappen in zijn eigen specifieke sportomgeving. Voor elke verschillende sport bestaan dus verschillende sportspecifieke veldtesten.

 

Power Profile Test voor wielrenners en MTB-ers

powertap
Powertap achterwiel
Joule gps
Joule gps

Wielrenners en mtb-ers die beschikken over een vermogensmeter kunnen worden begeleid met het uitvoeren van de zogenaamde power profile test. Verspreid over 2 testdagen worden 4 testen afgenomen: 5 seconden sprint, 1 minuut, 5 minuten en 20/30minuten. Op deze manier kunnen alle energiesystemen worden getest (respectievelijk sprint/maximaal vermogen, lactaattolerantie, VO2maxPower en omslagunt/anaerobe drempel). Door de power profile geregeld uit te voeren, kan men meten of er progressie plaatsvindt na specifieke training en kunnen de trainingszones worden aangepast. Een ander voordeel van de power profile is dat je jezelf kunt vergelijken met andere renners, van recreatief tot wereldtop.

In2Motion beschikt over een leenwiel met een vermogensmeter voor de racefiets (CycleOps Powertap) waardoor renners die geen vermogensmeter in hun bezit hebben toch een veldtest kunnen uitvoeren.

 

Conditietesten op locatie

Desgewenst kunnen ook conditietesten worden uitgevoerd op locatie. Voorbeelden van deze ‘veldtesten’ zijn:

  • Shuttle run test
  • YoYo test: YoYo Intermittent Recovery and Endurance Test (YIRT), sportspecifieke shuttle run testen
  • Zoladz test
  • Conconi test.

 

Spelsporten
Ook voor spelsporters zijn diverse veldtesten ontwikkeld, afhankelijk van de soort sport met zijn specifieke kenmerken. Om deze sportspecifieke eigenschappen te meten, zijn er verschillende testen beschikbaar

  • Sprinttest
  • Wendbaarheidstesten (agility test)
  • Spronghoogte (meten spronghoogte en explosiviteit)
  • YoYo Intermittent Recovery and Endurance Test (YIRT): sportspecifieke shuttle run test om het uithoudingsvermogen te testen.
Spronghoogte BEVO (CMJ, Counter Movement Jump)
Spronghoogte BEVO (CMJ, Counter Movement Jump)
20m sprinttest BEVO
20m sprinttest BEVO
YIRT BEVO
YIRT BEVO
Agility test BEVO
Agility test BEVO

 

 

 

 

 

 

Met de uitslagen van de sportspecifieke testen kunnen sporters gerichter gaan trainen om hun zwakke punten te verbeteren. Indien de testen op een buitenlocatie worden uitgevoerd, is het aan te bevelen de testen op kunstgras uit te voeren. Bij alle testen wordt gebruikt gemaakt van professionele elektronische meetapparatuur.

 

Explosiviteit

Explosiviteit speelt in bepaalde sporten een belangrijke en cruciale rol. Bij spelsporten zoals voetbal worden de sprintcapaciteiten en sprongkracht van een speler met name bepaald door de explosiviteit. Dit kan beslissend zijn in een duel of bij het maken van een doelpunt.

Ook bij duursporten zoals wielrennen is explosiviteit van groot belang. Het aanzetten voor een demarrage of sprint kan een sleutelrol spelen in een wedstrijd. Om de explosiviteit van een sporter te testen, kunnen meerdere testen van toepassing zijn:

  • Sprongkracht: door middel van een elektronische sprongmat kan de spronghoogte en het piekvermogen worden gemeten. Verschillende sprongvormen kunnen worden uitgevoerd, zoals de Counter Movement Jump (CMJ) en de Squat Jump (SJ)
  • Wingate sprinttest: een maximale test van 30 seconden op een fietsergometer. Deze test is niet alleen van meerwaarde bij fietsers maar ook bij andere explosieve sporten. Tijdens deze ‘all out’ test dient de testpersoon zo snel mogelijk een zo hoog mogelijk toerental te bereiken. Na circa 5 seconden wordt het piekvermogen / anaerobe vermogen bereikt. Gedurende de 30 seconden worden verder het gemiddeld vermogen, de anaerobe capaciteit en de fatigue index (verval) gemeten.

Met de uitslag van een explosiviteitstest kan weer een individueel gericht trainingsprogramma worden samengesteld om zodoende bepaalde aspecten van een sporter te verbeteren.

 

Scholen

Scholen kunnen met een fitheidstest in kaart brengen hoe het met de leerlingen is gesteld wat betreft lichaamssamenstelling (BMI, buikomvang) en fitheid. Daartoe worden testen toegepast om de grondmotorische vaardigheden in kaart te brengen. Deze grondmotorische vaardigheden zijn kracht, snelheid, lenigheid, coördinatie/motoriek en uithoudingsvermogen. In 1 lesuur worden al deze vaardigheden getest, waarna leerling en ouders een rapport krijgen van de bevindingen en bijbehorende adviezen. De school krijgt tevens een groepsrapport van de resultaten zónder dat ze de individuele testresultaten van de leerlingen ter inzage krijgen (ivm privacy).

Sprongtest (CMJ, Counter Movement Jump)
Sprongtest (CMJ, Counter Movement Jump)
Motoriek test
Motoriek test, zijwaartse sprong