Trainingsmonitoring

Een goede balans tussen arbeid (trainingen, wedstrijden, studie, werk, sociaal) en rust is van groot belang om niet overbelast of overtraind te geraken. Trainingsmonitoring is van groot belang om deze balans te bewaken. Met behulp van de webapplicatie van TrainingPeaks kunnen duursporters op professionele wijze worden gemonitord. Sporters uploaden hun uitgevoerde trainingen waarna TrainingPeaks diverse berekeningen uitvoert: de ‘Training Stress Score’ (TSS), ‘Acute and Chronic Training Load’ (ATL and CTL) en ‘Training Stress Balance’ (TSB). Daarnaast vullen de atleten dagelijks hun logboek in met parameters als vermoeidheid, mate van herstel, aantal uren slaap, slaapkwaliteit, spierpijn, stress, rustpols etc.

Performance Management Chart (PMC) TrainingPeaks
Performance Management Chart (PMC) TrainingPeaks

Naast het logboek van TrainingPeaks maakt In2Motion gebruik van de zogenaamde Profile of Mood States (POMS). Sporters vulllen een digitale vragenlijst in waar wordt gescoord op spanning, boosheid, vermoeidheid, depressie en kracht. De uitslag van deze vragenlijst geeft informatie over of een sporter overtraind, overbelast of goed in zijn vel steekt.