Lezingen en presentaties

Het is mogelijk In2Motion in te huren voor lezingen, presentaties en demonstraties. Lezingen en presentaties kunnen gaan over onderwerpen van inspanningsfysiologische aard zoals trainingsleer en sportvoeding.